€co²-LED voor winkels

In uw winkel presenteert u uw producten op de best mogelijke manier. Daarom is het van groot belang hoge eisen te stellen aan de kwaliteit van de verlichting. Het zonlicht is het meest ideale licht zowel voor lichtsterkte als lichtkwaliteit (kleurweergave). Hetzelfde kan evenwel niet gezegd worden van kunstlicht. Uw klanten hebben baat bij een goede verlichting, die hun zo optimaal mogelijk ondersteunt bij hun aankopen.

Licht oefent immers een belangrijke invloed uit op het organisme, het humeur en het algemeen gevoel van welzijn. U beseft dat zelf het best wanneer de zon, na een aantal bewolkte dagen, opnieuw aan een helderbauwe hemel schijnt.

Een optimale verlichting verbetert de presentatie van uw producten en doet uw verkoopscijfers stijgen. Klanten blijven langer en kopen meer. Het draagt bij tot hun welzijn en is minder vermoeiend. Ze zien uw producten beter en zullen langer in uw winkel vertoeven.

De meest voorkomende vorm van winkelverlichting is TL-verlichting. Vergeleken met andere verlichting is TL-verlichting al vrij CO²- en energie-efficiënt, maar produceert een slechte lichtkwaliteit, geeft niet alle kleuren juist weer, bevat gevaarlijke stoffen en geeft straling af. Daarnaast is de levensduur niet erg lang.

€co²-LED verlichting heeft deze nadelen niet. Sterker nog, wij scoren zeer hoog op deze punten. 

  • €co²-LED lampen geven een flikkervrij licht. Dit heeft een grote impact op het gevoel van welzijn van uw klanten. Ze zullen langer in uw winkel blijven.
  • €co²-LED lampen geven 85% van alle kleuren correct weer. TL verlichting slechts 50%. Met €co²-LED lampen krijgen uw producten de presentatie die ze verdienen.
  • €co²-LED lampen hebben een levensduur van 60.000 uren. De klassieke TL lampen 12.000 uren. Dit  bespaart aanzienlijk op de onderhoudskosten.
  • €co²-LED lampen hebben een zeer laag stroomverbruik waardoor u bespaart tot 60% op de energiekosten en de CO² uitstoot. Via het EU klimaatplan wil de Europese Unie moet tegen 2020 de uitstoot van CO² met 20% terugdringen en het energieverbruik met 20% doen dalen. Ook u kan hier uw steentje aan bijdragen en een klimaatvriendelijke winkel worden.

Door de zeer lange levensduur, goede lichtkwaliteit, het zeer lage energieverbruik en lage CO² uitstoot is €co²-LED de beste keuze voor uw winkel.