€co²-LED voor rust- of ziekenhuizen

In een rust- of ziekenhuis vinden gedurende de dag zeer veel verschillende werkzaamheden plaats. Daarom is het van groot belang hoge eisen te stellen aan de kwaliteit van de verlichting. Het zonlicht is het meest ideale licht zowel voor lichtsterkte als lichtkwaliteit (kleurweergave). Hetzelfde kan evenwel niet gezegd worden van kunstlicht. Uw arbeiders en bedienden hebben baat bij een goede verlichting, die hun zo optimaal mogelijk ondersteunt in de uitvoering van hun werkzaamheden.

Licht oefent immers een belangrijke invloed uit op het organisme, het humeur en het algemeen gevoel van welzijn. U beseft dat zelf het best wanneer de zon, na een aantal bewolkte dagen, opnieuw aan een helderbauwe hemel schijnt.

Een optimale verlichting is minder vermoeiend en verhoogt de productiviteit van verzorgend en verplegend personeel. Daarnaast verlaagt optimale verlichting op een haast verbazingwekkende manier het aantal fouten, ongevallen en het ziekteverzuim. Een optimale verlichting draagt tevens bij bij tot het algemeen welzijn van uw patienten of clienten. In onderstaande grafieken kan u de resultaten aflezen.

De meest voorkomende vorm van verlichting in een rust- of ziekenhuizen is TL-verlichting. Vergeleken met andere verlichting is TL-verlichting al vrij CO²- en energie-efficiënt, maar produceert een slechte lichtkwaliteit, bevat gevaarlijke stoffen en geeft straling af. Daarnaast is de levensduur niet erg lang.

€co²-LED verlichting heeft deze nadelen niet. Sterker nog, wij scoren zeer hoog op deze punten. 

  • €co²-LED lampen geven een flikkervrij licht. Dit heeft een grote impact op fouten, ongevallen, visuele prestaties, concentratie en vermoeidheid.
  • €co²-LED lampen hebben een levensduur van 60.000 uren. De klassieke TL lampen 12.000 uren. Dit  bespaart aanzienlijk op de onderhoudskosten. U moet immers 5 maal minder lampen vervangen.
  • €co²-LED-lampen hebben een zeer laag stroomverbruik waardoor u tot 60% bespaart op de energiekosten en de CO² uitstoot. Via het EU klimaatplan wil de Europese Unie tegen 2020 de uitstoot van CO² met 20% terugdringen en het energieverbruik met 20% doen dalen. Ook u kan hier uw steentje aan bijdragen met een klimaatvriendelijk rust- of ziekenhuis.

Door de zeer lange levensduur, goede lichtkwaliteit, het zeer lage energieverbruik en lage CO² uitstoot is €co²-LED de beste keuze.