Wat is licht?

Sinds onze geboorte kennen we licht. Zonder licht is geen leven mogelijk. Gedurende de dag kunnen we dankzij de zonnestralen onze omgeving zien. Wanneer de zon ondergaat, moet het leven en het werk echter kunnen verder gaan. Om hieraan tegemoet te komen, vond de mens het kunstlicht uit.

Het zonlicht stelt geen enkel probleem voor wat betreft lichtsterkte en lichtkwaliteit (kleurweergave). Hetzelfde kan evenwel niet gezegd worden van kunstlicht. Om het visueel comfort te verhogen dient u rekenig te houden met de verschillende facetten van kunstlicht. 

Licht oefent een belangrijke invloed uit op het organisme, het humeur en het algemeen gevoel van welzijn. U beseft dat zelf het best wanneer de zon, na een aantal bewolkte dagen, opnieuw aan een helderbauwe hemel schijnt.

Een optimale verlichting verhoogt de productiviteit, is minder vermoeiend en verlaagt op een haast verbazingwekkende manier het aantal fouten en ongevallen. 

Licht is een energievorm gelijkaardig aan andere stralingsvormen zoals röntgen, warmte of radiostraling. Deze stralingsvormen onderscheiden zich van elkaar door een andere golflengte. Voor het menselijk oog is licht waarneembaar in het golflengtebereik van 380 nm tot 760 nm.

Het menselijk oog bestaat uit staafjes en kegeltjes. De kegeltjes zijn gevoelig voor kleuren (spectrale distibutie) en zorgen bij een sterke verlichting voor een scherp zicht en een vlugge waarneming. Ze komen voor in verschillende verhoudingen, nl. voor rood 66%, voor groen 33% en voor blauw 1%. Ze verzekeren het dagzien. Bij zonlicht is de gevoeligheid van het oog het grootst voor 556 nm wat overeenkomt met een geelgroene kleur. De staafjes laten toe te zien bij een minder goede verlichting. Ze zijn niet kleurgevoelig maar reageren reeds bij een zwakke lichtinval. Ze staan in voor het zien in het donker.  

De gevoeligheid van het oog is niet hetzelfde voor de verschillende golflengten. Overdag is ze het grootst voor een golflengte van 556 nm, wat overeenkomt met een geelgroene kleur. In het donker schuift ze op naar links en is de blauwe kleur het best te zien.