Tegemoetkomingen van uw netbeheerder

De netbeheerders onder de koepels van Eandis en Infrax, net als de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit (Elia), geven premies indien u in een niet-woongebouw energiebesparende investeringen uitvoert.
De netbeheerders van elektriciteit geven premies aan de eindafnemers aangesloten op hun netten voor  investeringen zowel in bestaande gebouwen (aangesloten op het net voor 1/1/2006) als in nieuwbouw voor energiezuinige aanpassing van de verlichting.
Alle aanvraagformulieren vindt u op www.eandis.be en www.infrax.be.