Tegemoetkomingen van de Vlaamse overheid

Korting onroerende voorheffing

U kan vermindering krijgen voor volgende gebouwen:

  • voor een gebouw dat geen woning is (bv. een kantoor) en dat op 1 januari van het aanslagjaar een E-peil heeft van ten hoogste E70: de vermindering bedraagt 20% van de onroerende voorheffing.
  • voor een gebouw (woning of ander gebouw) dat op 1 januari van het aanslagjaar een E-peil heeft van ten hoogste E40: de vermindering bedraagt 40% van de onroerende voorheffing.

De vermindering wordt door de Vlaamse Belastingdienst automatisch toegekend op uw aanslagbiljet. U hoeft dus zelf niets te ondernemen.