Tegemoetkomingen van de federale overheid

Verhoogde investeringsaftrek.

Artikel 69 van het Wetboek der Inkomstenbelasting (W.I.B.) biedt bedrijven de mogelijkheid hun belastbare winst te verminderen met een verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen. De aftrek wordt verricht op de winst van het belastbaar tijdperk tijdens hetwelk de vaste activa zijn verkregen of tot stand zijn gebracht.

Voor de energiebesparende investeringen, gedaan tijdens het belastbaar tijdperk dat aan aanslagjaar 2012 (inkomsten 2011) verbonden is, is er een verhoogde aftrek van 13,5%. Voor inkomstenjaar 2012 (aanslagjaar 2013) bedraagt de verhoogde aftrek 15,5%.

Meer informatie over de voorwaarden en over de investeringen die in aanmerking komen, vindt u in het volgende document: investeringen 2012 (aanslagjaar 2013)

Onze LED lampen vallen onder Groep 1, Categorie 8 : verbrandings-, verwarmings-, klimatiserings- en verlichtingsapparatuur.

De attesten voor het bekomen van de verhoogde investeringsaftrek kunnen online worden aangevraagd via deze webapplicatie.

Het bericht, dat u hierna in "PDF-formaat" kan downloaden, geeft een overzicht van de percentages van de investeringsaftrek die van toepassing zijn voor 2012. We verwachten eenzelfde tendens of zelfs een verbetering voor 2013.
http://fiscus.fgov.be/interfaoifnl/Investeringsaftrek/BerichtIA-aj2012.01.02.2011.pdf