Subsidies voor bedrijven

Tegemoetkomingen van de federale overheid

Verhoogde investeringsaftrek.

Artikel 69 van het Wetboek der Inkomstenbelasting (W.I.B.) biedt bedrijven de mogelijkheid hun belastbare winst te verminderen met een verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen. De aftrek wordt verricht op de winst van het belastbaar tijdperk tijdens hetwelk de vaste activa zijn verkregen of tot stand zijn gebracht.

Voor de energiebesparende investeringen, gedaan tijdens het belastbaar tijdperk dat aan aanslagjaar 2012 (inkomsten 2011) verbonden is, is er een verhoogde aftrek van 13,5%. Voor inkomstenjaar 2012 (aanslagjaar 2013) bedraagt de verhoogde aftrek 15,5%.

Meer informatie over de voorwaarden en over de investeringen die in aanmerking komen, vindt u in het volgende document: investeringen 2012 (aanslagjaar 2013)

Onze LED lampen vallen onder Groep 1, Categorie 8 : verbrandings-, verwarmings-, klimatiserings- en verlichtingsapparatuur.

De attesten voor het bekomen van de verhoogde investeringsaftrek kunnen online worden aangevraagd via deze webapplicatie.

Het bericht, dat u hierna in "PDF-formaat" kan downloaden, geeft een overzicht van de percentages van de investeringsaftrek die van toepassing zijn voor 2012. We verwachten eenzelfde tendens of zelfs een verbetering voor 2013.
http://fiscus.fgov.be/interfaoifnl/Investeringsaftrek/BerichtIA-aj2012.01.02.2011.pdf

Tegemoetkomingen van de Vlaamse overheid

Korting onroerende voorheffing

U kan vermindering krijgen voor volgende gebouwen:

  • voor een gebouw dat geen woning is (bv. een kantoor) en dat op 1 januari van het aanslagjaar een E-peil heeft van ten hoogste E70: de vermindering bedraagt 20% van de onroerende voorheffing.
  • voor een gebouw (woning of ander gebouw) dat op 1 januari van het aanslagjaar een E-peil heeft van ten hoogste E40: de vermindering bedraagt 40% van de onroerende voorheffing.

De vermindering wordt door de Vlaamse Belastingdienst automatisch toegekend op uw aanslagbiljet. U hoeft dus zelf niets te ondernemen.

Tegemoetkomingen van uw netbeheerder

De netbeheerders onder de koepels van Eandis en Infrax, net als de beheerder van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit (Elia), geven premies indien u in een niet-woongebouw energiebesparende investeringen uitvoert.
De netbeheerders van elektriciteit geven premies aan de eindafnemers aangesloten op hun netten voor  investeringen zowel in bestaande gebouwen (aangesloten op het net voor 1/1/2006) als in nieuwbouw voor energiezuinige aanpassing van de verlichting.
Alle aanvraagformulieren vindt u op www.eandis.be en www.infrax.be.